1. כללי

1.1. אתר אינטרנט זה הוא האתר הרשמי של "לילי & בלום מלון" (להלן: "המלון").

1.2. כל אדם, השימוש שלך, באתר מצהיר כי הוא קרא את התוכן של אלה תנאים, כי הוא מאושר בלי יוצא מן הכלל כל את ההוראות והתנאים הכלולים במסמך זה, הוא ולא מישהו מטעמו יגרום כל טענה, תביעה או דרישה או כדלקמן, ישירות או בעקיפין, כנגד האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמה ו/או המלון.

1.3. חלק של האתר כתוב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, מטרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

1.4. המשתמש באתר מצהיר כי המידע המופיע באתר ו/או כל חלק ממנו הוא רכושה הבלעדי של המלון, כי המלון הינו בעל זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא לגבי שימוש במידע באתר עבור האישית שלו להשתמש רק, כפי להעתיק, צילום, לשכפל , להפיץ, להדפיס או לפרסם את המידע או כל חלק ממנו המופיע באתר, בין אם זה יהיה המאפיין של המלון, או של צדדים שלישיים, כל אדם ו/או גוף כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, פרט אישי ולא מסחרי להשתמש.

1.5. המשתמש באתר כמו לא הופך כל עיוות או כל שינוי אחר על המידע באתר, ולא לנקוט בכל פעולה העלולים להזיק הדיוק של המידע או אמינות או המצב או מוניטין של המלון הבעלים של זכויות היוצרים של המידע, או כל ישות אחרת.

2. סיכונים ואחריות

2.1. המשתמש באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו כי השימוש באתר כרוכה בסיכונים רבים, בשל הטכנולוגיה מעורבת ובשל הישויות מתנהג דרך האינטרנט.

2.2. המשתמש באתר זה אך ורק ואף אחראית לכל שימוש שהוא גורם ו/או יגרום של המידע.

2.3. המידע מיועד רק לשימוש אישי של המשתמש באתר, והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות בגינו, נמצא באחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי התמונות המוצגות באתר הן לצרכי המחשה בלבד, כי ייתכנו הבדלים בין המראה שלהם על מסך המחשב לבין המראה שלהם במציאות.

2.4. המידע מוצג באתר "as is", המלון אינו אחראי התאמת המידע לדרישות של המשתמש במקרה בו המשתמש אינו מסוגל לעשות שימוש במידע מכל סיבה שהיא. המשתמש ישא אחריות מלאה האופן בו עושה שימוש במידע.

2.5. המלון עושה כל מאמץ על מנת להבטיח כי המידע הוא נכון ומדויק ככל האפשר, אבל המידע אינם מתיימרים להיות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כל הנושאים שהוזכרו בו. המידע הוא רק כללי, לא שלם, נגזרות. המלון ישאו מס אחריות עבור שגיאות במידע המוצג באתר, בין אם על ידי המלון, או על ידי צדדים שלישיים.

2.6. המלון לא יהיה אחראי על כל נזק, אי נוחות, אובדן או הוצאה או מצוקה נפשית, אשר עלול להיגרם למשתמש או רכושו (בין היתר החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לצד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, בעקבות כניסתו לאתר ושימוש של התוכן שלה.

2.7. המלון לא ישאו באחריות לכל פעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כלשהו של האתר או כל ישות אחרת לא תחת השליטה של המלון.

2.8. המלון לא ישאו באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי צד שלישי.

3. את הזמנת לינה

3.1. כללי

3.1.1. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק למטרת הזמנת רכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אתר זה עשוי לשמש לא למטרות אחרות.

3.1.2. ההזמנה של חדר במלון יכול להתבצע על ידי שיחת טלפון למרכז ההזמנות של המלון, את מספר הטלפון 972 – (0) 72-2484848 או דרך אתר זה.

3.1.3. כל אדם הזמנת חדר דרך אתר זה, נדרש למסור פרטים אישיים שלו, כולל תעודת הזהות שלו מספר דרכון זהב מספר כרטיס האשראי, ואת הפרטים של כל שאר האורחים בחגיגה שלו.

3.1.4. כל ההזמנה כפוף לאישור בדואר אלקטרוני – אישור כזה חייב לכלול את הפרטים של ההזמנה ואת מספר ההזמנה. הזמנה אשר לא אושרה אז ייחשב להיות הזמנה אשר לא בוצע.

3.2. הפרטים של הרוכש של שירותים

3.2.1. בזמנו של רכישת שירותים באמצעות האתר, עשיית הזמנה כפי שנקבע להלן, המשתמש יתבקש למסור פרטים אישיים שלו דרך המערכת.

3.2.2. בעלי האתר ו/או כל אחד מפעיליו ו/או כל אחד בעליו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים על כל שגיאה שבוצעו על-ידי המשתמש בעת הקלדת פרטי הרכישה, לרבות שגיאה בבחירת חבילת נופש, תאריך, מספר המיטות או כל שירות אחר אשר יכול להיות הורה על-ידי המשתמש באמצעות האתר , הם גם אחראים בכל דרך במישרין או בעקיפין באירוע פרטי הרכישה לא נרשמים במערכת ו/או טכני כלשהו ו/או בעיה אחרת המונעת הרוכש רכישת שירותים באמצעות אתר זה.

3.2.3. מתן פרטים כוזבים של הרוכש עבירה פלילית, יינקטו הליכים משפטיים נגד ספק כזה פרטים כוזבים, לרבות תביעות בגין נזקים בגין הנזק אשר עלול להיגרם המלון ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או לאף אחד מבעליה ו/או כל אחד מנהליו ו/או מי מטעמם.

3.2.4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי במתן הפרטים על הרכישה הוא ייכלל בגדה נתונים של המלון. המלון רשאי להשתמש בפרטים של הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש של האתר ועל כך שגרמת ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני, כל שיטה אחרת של תקשורת, בהתאמת לאתר דרישות אישיות והעדפות של המלון.

3.3. שיטת ההזמנה

3.3.1. המשתמש תספק את הפרטים של ההזמנה, דרך האתר.

3.3.2. בעת מתן הפרטים של ההזמנה, המשתמש יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי שלו, לצורך אספקת ביטחון בלבד.

3.3.3. התשלום ייעשה באופן מלא בעת יציאה למלון, במזומן או בכרטיס אשראי. מלבד להזמנות להחזר אשר יבוצע תשלום בעת ההזמנה.

4. תנאים ומגבלות

4.1. כל המחירים המתפרסמים באתר הינם בדולר ארה ב, והם תקפים עבור תיירים nonIsraeli רק

4.1.1. תושבי ישראל תחויב המחיר שפורסם בתוספת מע מ, כנדרש בחוק.

4.2. המלון רשאי לשנות בכל עת את התנאים של הזמנת החדרים, המחירים של החבילות.

4.3. המלון רשאי לשנות את החוקים של האתר מעת לעת, ללא מתן הודעה מראש למשתמש. המלון יפרסם באתר הכללים החדשים, הם ייכנסו לתוקף ממועד הפרסום.

4.4. המלון רשאי לסגור את האתר, לשנות, מעת לעת, מבנהו, תוכן, מראה, את היקף, הזמינות של שירותים ותכנים שניתנו באתר, ואת היבט אחר הקשור באתר ותפעולו, כל זאת מבלי לתת מראש לב הימנו למשתמש. המשתמש מצהיר כי הוא יהיה תלונה מס ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המלון בהקשר זה.

4.5. מספר המקומות בכל המלון מוגבל, לבצע הזמנה של חדר הוא על בסיס מושבים ריקים בלבד.

4.6. ישנם מבצעים מיוחדים כפול מס או הנחות.

4.7. ביצוע הצ'ק-אין הכנסה והוצאה של חדרים

4.7.1. ביצוע הצ'ק-אין: מתחילה בשעה 15:00.

4.7.2. צ'ק אאוט: עד 11

4.7.3. ביצוע הצ'ק-אין / צ'ק-אאוט לפני/אחרי שעות אלה הוא על ההסכם מראש של הנהלת המלון וכפוף לתשלום נוסף.

4.8. תינוקות וילדים: 4.8.1. הגדרות: "בייבי" – עד גיל שנתיים. 'צאצא' – עד גיל 12 שנים.

4.9. ילדים וצעירים מתחת לגיל 18 יכולים לשהות במלון רק אם בליווי מבוגר לפחות 21 שנים של גיל.

4.10. תנאים אלה נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. המקום הבלעדי השיפוט לגבי כל עניין הקשור בתנאים אלה, השימוש של האתר הוא בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב. 4.11. המשתמש מודעת כי השימוש של אתר האינטרנט מטבעו כפוף תקלות/בעיות טכניות.

5. ביטול הזמנות

5.1. העונה הסדירה:

5.1.1. הזמנה שבוטלה עד 48 שעות לפני מועד ההגעה לא יחויב.

5.1.2. ההזמנה בוטלה פחות מ 48 שעות לפני מועד ההגעה יחויבו הכמות של לילה אחד.

5.1.3. אי-הופעה במלון ללא ביטול מוקדמת, יחויב שיעור של הלילה הראשון, המלון לא תהיה מחוייבת להזמין את החדר (s) עבור לילות עוקבות של ההזמנה, אם בכלל.

5.2. בשיא העונה: בחגים (כולל פסח), מאי, אוגוסט, נובמבר ואירועים מיוחדים:

5.2.1. הזמנה שבוטלה עד 14 יום לפני מועד ההגעה לא יחויב.

5.2.2. ההזמנה בוטלה פחות מ- 14 ימים לפני מועד ההגעה, יחויב שיעור של 3 לילות דמי ביטול.

5.2.3. אי-הופעה במלון ללא ביטול מוקדמת יגבה את מלוא סכום ההזמנה.

6. הוראות שונות

6.1. חיות מחמד לא ייתכן יובא או המלון ומתקניו השונים.

6.2. אולי יזמינו אורחים מס נוספים מעל המספר האמור ההזמנה, ללא הסכמה מראש של המלון. את האורחים לתוך שטחי המלון, אם לילה או אם ללא לינת לילה, כפופה לתשלום נוסף.

6.3. . אין ציוד עשוי להילקח מן האירוח. צריכים להביא מגבות משלך לשימוש במקומות מחוץ למלון רחצה resort.

6.4. מס העישון מותר בבית המלון למעט באזורים המיועדים לכך.

6.5. המשתמש כדי לעזוב את החדר ניזוק לאחר השימוש.

7. שימור של המלון

7.1. המשתמש בכמו השם שלו ובשם כל האורחים האחרים הנלווים לו, כדי לשמר את המלון ואת מתקניו או לגרום נזק בכוונה או ברשלנות על המלון ומתקני שלה, כולל כל הציוד המצוי בו.

7.2. המשתמש מאשר כי במקרה של נזק, כרטיס האשראי הנ ל מחויב בסכום המלא של הנזק.

8. השמטות Excepted ושגיאות.